Zapraszamy na Forum skupione na edukacji językowej i jej wspieraniu na każdym szczeblu. To czas wymiany opinii, dzielenia się doświadczeniem i wzajemnej inspiracji. To moment, w którym dwujęzyczna przyszłość staje się teraźniejszością. 18 października 2023 r. zabije Uniejowskie serce dwujęzyczności! Forum odbędzie się pod hasłem „Wspólny język, Wspólna przyszłość, Wspólny świat”.

Droga od pomysłu do skończonego dzieła jest zazwyczaj długa i niejednokrotnie kręta. Droga idei zmieniającej zastały paradygmat to dodatkowo droga pod górę. Ogrom wysiłku wkładany przez wiele osób, instytucji i jednostek samorządowych pomaga idei powszechnej dwujęzyczności pokonywać przeszkody, łamać stereotypy oraz zmieniać życie dzieci w całej Polsce i poza jej granicami. Bez zaangażowanych działaczy i pasjonatów, dwujęzyczność nadal zarezerwowana byłaby jedynie dla rodzin wielojęzycznych lub emigrujących, a dzięki wytrwałym promotorom.

Organizatorem kongresu jest Centrum Inteligentnego Rozwoju, a Partnerem medialnym wydarzenia została sekcja Rzecz o Innowacjach

Zapraszamy na wydarzenie skupione na edukacji językowej i jej wspieraniu na każdym szczeblu. To czas wymiany opinii, dzielenia się doświadczeniem i wzajemnej inspiracji. To moment, w którym dwujęzyczna przyszłość staje się teraźniejszością.

Spotkanie, którego partnerem strategicznym jest firma Yellow House English Waldemar Miksa poprzedza 8. Forum Inteligentnego Rozwoju i jest unikalną platformą do komunikacji uczestników wokół tematu dwujęzyczności i powiązanych z nią badań, doświadczeń, narzędzi i procesów.

Podczas #BilingualFutureForum będziemy rozmawiać o wychowaniu w dwujęzyczości, wyzwaniach współczesnej edukacji, sposobach finansowania innowacji pedagogicznych czy wsparciu młodych obywateli.

Trzy kategorie starannie dobranych paneli dyskusyjnych i prelekcji pozwolą przyjrzeć się szerokiej perspektywie zagadnienia, a towarzyszące warsztaty, konsultacje i pokazy pomogą znaleźć najlepsze rozwiązania wspierające rozwój dwujęzycznego społeczeństwa. Najwyższa wartość merytoryczna połączona z otwartością na innowacyjne rozwiązania wspierane dotychczasową praktyką to charakterystyka tego eventu zrzeszającego przedstawicieli władz samorządowych, dyrektorów placówek oświatowych i naukowców.

Tytuł Ambasadora Dwujęzyczności stworzony został z myślą osobach, które głęboko rozumiejąc ideę powszechnej dwujęzyczności, każdego dnia dbają nie tylko o to, by istniała w coraz szerszym gronie, ale również o to, by stawała się rzeczywistością. Jest to jednocześnie forma podziękowania za wysiłek włożony w szerzenie tej idei, jak również uhonorowanie dokonań w zakresie jej wdrażania.

Punktem kulminacyjnym Bilingual Future Forum jest uroczysta gala wręczenia statuetek Ambasadora Dwujęzyczności przyznawanych przez kapitułę BFF.

Zapraszamy na stronę wydarzenia bfforum.pl