Forum
Inteligentnego
Rozwoju

 

Forum Inteligentnego Rozwoju to kongres projektów przyszłości dla inspirujących innowatorów oraz inwestorów reprezentujących inteligentne specjalizacje, przygotowany przez specjalistów ds. promocji badań, innowacji i inwestycji.

Współpraca na rzecz rozwoju – w obliczu wyzwań jutra.

Forum to niepowtarzalna przestrzeń do interakcji najważniejszych decydentów inteligentnego rozwoju: biznesu, nauki, samorządu i administracji państwowej. Uczestnicy FIR zapewniają doskonałość merytoryczną, popartą tworzeniem najnowocześniejszych technologii i innowacyjnych badań, a także dzielą się praktyczną wiedzą, najlepszymi praktykami. Podczas FIR promujemy to, co najważniejsze – obiecujące szanse na dobrą przyszłość, czyli badania naukowe, innowacje technologiczne i społeczne, projekty rozwojowe, badania przemysłowe i cenne inicjatywy samorządowe – a także ich autorów – innowatorów z różnych branż gospodarki i dziedzin nauki – osób inspirujących, szukających szans dla rozwoju własnej działalności, także we współpracy międzybranżowej, pozabadawczej. Spotkaj się z uczestnikami FIR, którzy służą radą, rozwiązaniami finansowymi, badaniami i cennymi spostrzeżeniami.

Kim są osoby biorące udział w Forum?

Naukowcy prowadzący
badania podstawowe,
aplikacyjne i kliniczne

Rektorzy uczelni i Dyrektorzy
instytutów, a także inni przedstawiciele jednostek naukowych i uczelni

Przedsiębiorcy wprowadzający
na rynek innowacyjne usługi
i produkty

Przedstawiciele sektora
edukacji

Włodarze samorządów,
otwarci na współpracę
z biznesem i nauką

Przedstawiciele
administracji rządowej

Inwestorzy

Przedstawiciele innych organizacji zaangażowanych
w inteligentny rozwój

Charakterystyka uczestników Forum

Uczestnikami Forum Inteligentnego Rozwoju są branżowi liderzy:

  • Nastawieni na wykorzystanie wyników swoich projektów w praktyce gospodarczej

  • Zarządzający reprezentowaną organizacją ukierunkowaną na stwarzanie dogodnych warunków do rozwoju projektów B+R i inwestycyjnych

  • Świadomi wagi promocji prowadzonych przedsięwzięć wśród całego społeczeństwa dla ich pozytywnego rozwoju

  • Chętni do „wyjścia” z informacją o projekcie poza branżę czy komunikację badawczą

  • Otwarci na efektywną współpracę i nowe kontakty na linii nauka-biznes-samorząd

Gala rozdania nagród – nagrody Forum Inteligentnego Rozwoju

 

Wraz z uczestnikami naszego wydarzenia oraz laureatami nagród FIR tworzymy inspirujące grono liderów inteligentnego rozwoju. Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju oraz Nagroda Naukowiec Przyszłości to uznane na rynku inicjatywy rozwijające sieć współpracy nauki, biznesu i nowoczesnego samorządu na rzecz inteligentnego rozwoju. To także uznane na rynku narzędzie wzmacniania wizerunku.

Korzyści
z uczestnictwa
w Forum

Forum jest marką, która przyciąga branżowych liderów

Nawiąż kontakty zawodowe i biznesowe

Promuj własną działalność, wzmocnij wizerunek swojej organizacji

Poznaj najnowsze trendy na dynamicznie rozwijającym się rynku

Forum jest platformą dyskusji, pozyskaj wiedzę na temat gospodarki

Zorganizuj w jednym miejscu nawet kilkadziesiąt spotkań biznesowych

Zobacz relacje z ostatniej edycji Forum Inteligentnego Rozwoju

Zainteresowały Cię nasze możliwości?

Spotkajmy się w działaniu!

Wspólnie wypracujemy zakres świadczeń, który w pełni zrealizuje cele
komunikacyjne i promocyjne twojej marki, projektu i organizacji!