Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju

 

To nagroda wizerunkowa dedykowana osobom i organizacjom prowadzącym innowacyjną działalność – obejmującą zarówno innowacje technologiczne jak i społeczne – dążącym do przełożenia swojej pracy na konkretny efekt dla praktyki gospodarczej z pożytkiem dla społeczeństwa. W swej pracy wykazują się jednocześnie aktywnością w komunikacji z całym społeczeństwem, uwypuklają wagę swojej pracy dla inteligentnego rozwoju gospodarki i poprawy standardu życia.

Nagroda za innowacyjną działalność

Misją Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju jest budowanie pozytywnego i interesującego wizerunku innowacji. Celem nagrody jest popularyzowanie i promowanie proinnowacyjnego sposobu myślenia oraz wyłonienie, docenienie i promowanie podmiotów.

Dołącz do grona laureatów

Laureatami wyróżnienia zostają osoby i organizacje, które realizują innowacyjne projekty, rozwojowe inwestycje czy prowadzą nowatorską działalność, skutkującą wprowadzaniem na rynek w teraźniejszości lub przyszłości innowacji technologicznych bądź społecznych, przekładających się na inteligentny rozwój. Wykazują się jednocześnie otwartą komunikacją i promocją dotyczącą realizowanych przedsięwzięć od początkowego etapu aż po wdrożenie na rynek. Poprzez ogólnopolskie media i wydarzenia gospodarcze uwypuklają wagę prowadzonych projektów dla poprawy życia społeczeństwa i rozwoju gospodarki. Uzyskanie Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju podkreśla dbałość laureata o sferę badawczo-rozwojową oraz wpływ na zrównoważony rozwój gospodarczy regionu i kraju.

Odwiedź stronę nagrody i dowiedz się więcej!

Zainteresowały Cię nasze możliwości?

Spotkajmy się w działaniu!

Wspólnie wypracujemy zakres świadczeń, który w pełni zrealizuje cele
komunikacyjne i promocyjne twojej marki, projektu i organizacji!