Nagroda
Naukowiec Przyszłości

 

Odkrywamy naukowców z wizją na przyszłość, prowadzących działalność naukową obejmującą badania podstawowe, aplikacyjne i prace rozwojowe. Ich wspólnym mianownikiem będą pozytywne zmiany dla lepszej teraźniejszości i przyszłości społeczeństwa. Wyróżnienie ma na celu również docenienie osób, które stwarzają warunki do rozwoju badań poprzez nowoczesne zarządzanie jednostką naukową lub uczelnią.

Misja nagrody

Misją nagrody jest budowanie pozytywnego i interesującego wizerunku nauki poprzez odkrywanie, upublicznianie i docenianie pracy i postawy autorów badań, które mogą mieć korzystny wpływ na teraźniejszość i przyszłość życia społecznego w jego różnych dziedzinach.

Odwiedź stronę nagrody
i dowiedz się więcej!

Zainteresowały Cię nasze możliwości?

Spotkajmy się w działaniu!

Wspólnie wypracujemy zakres świadczeń, które w pełni będą realizowały cele komunikacyjne
i promocyjne Twojej marki osobistej, Twojego projektu, Twojej organizacji!