Wideo

Rzecz o Innowacjach

W Rzecz o Innowacjach Wideo poruszamy tematykę nowatorskich, innowacyjnych rozwiązań wprowadzanych na polski rynek, jak również inwestycji przekładających się na zrównoważony rozwój kraju, a także przedstawiamy najlepsze przykłady współpracy na linii nauka-biznes-samorząd. Program Rzecz o Innowacjach Wideo to materiały filmowe emitowane w największym polskim portalu biznesowym – money.pl.

Emisja odcinka na portalu money.pl oraz Rzecz o Innowacjach rzeczo.pl

  • INa każdy odcinek składa się artykuł oraz materiał wideo z programem
  • IEmisja odcinka na portalu Rzecz o Innowacjach Rzeczo.pl
  • IPromocja w mediach społecznościowych marek Centrum Inteligentnego Rozwoju

Rzecz o Innowacjach Wideo to nowoczesna produkcja wpisująca się aktualne trendy mediów cyfrowych.

Na każdy odcinek składa się z artykuł oraz materiał wideo z programem.

W produkcji naszych materiałów biorą udział osoby pracujące dla największych polskich stacji telewizyjnych.

Zdjęcia z powietrza oraz dynamiczny montaż przygotowany przez doświadczoną redakcję programu.

Do kogo dociera sekcja Rzecz O Innowacjach?

Czytelnicy sekcji Rzecz o Innowacjach to atrakcyjna grupa docelowa, w której znajdują się osoby o szerokich horyzontach intelektualnych i zawodowych. Jest to głównie kadra zarządzająca wyższego i średniego szczebla, naukowcy, innowatorzy oraz osoby obejmujące stanowiska w samorządach i urzędach państwowych.

Wzmacniamy markę naszych partnerów w kluczowych grupach
targetowych, wśród których budowanie wizerunku ma znaczenie.

Łączymy przekaz marketingowy z jakościowymi, specjalistycznymi
treściami konsumowanymi przez zaangażowaną grupę czytelników.

Właściciele firm
i przedsiębiorcy

Inwestorzy

Nowoczesny samorząd
i administracja państowowa

Naukowcy
i innowatorzy

Kadra zarządzająca

Opinia publiczna
i społeczeństwo

Co zyskasz dzięki wideo?

Wykreujesz pozytywny wizerunek

Wzbudzisz emocje

Umocnisz świadomość marki

Nawiążesz bezpośredni kontakt z odbiorcami

Zwiększysz widoczność firmy w sieci

Odwiedź stronę sekcji Rzecz o Innowacji

Zainteresowały Cię nasze możliwości?

Spotkajmy się w działaniu!

Wspólnie wypracujemy zakres świadczeń, które w pełni będą realizowały cele komunikacyjne
i promocyjne Twojej marki osobistej, Twojego projektu, Twojej organizacji!