Your address will show here +12 34 56 78
#SPOTKAJMY SIĘ W DZIAŁANIU


Tworzymy kompleksowe strategie komunikacji wzierunkowej innowacji i inwestycji w nauce, biznesie i samorządzie. Rozumiemy najnowsze trendy, dlatego skutecznie wspieramy działania i sukces naszych partnerów. Wzmocnimy Twoją markę w kluczowych grupach targetowych, dzięki specjalizacji i współpracy z najlepszymi.

Analiza działań

Wyspecjalizowana redakcja Sekcji Rzecz o innowacjach i inwestycjach w ogólnopolskich dziennikach przeprowadzi audyt Twoich działań

Konkretne rozwiązania

Przygotujemy dedykowane dla Twojej organizacji rozwiązanie, oparte o konkretne parametry skuteczności

Realizacja strategii

Skorzystaj z przygotowanej przez nas strategii i konkretnych narzędzi działania

Działania tu i teraz

Pokaż pomysl i dokonania podczas miedzynarodowego wydarzenia i rozszerz swoją działalność

Sukces Twojej organizacji

Ocenimy Twoj projekt i zarekomendujemy go do ogolnopolskiej prestiżowej nagrody.

ROZWIJAMY SIĘ DLA NASZYCH
I Z NASZYMI PARTNERMI


W naszej organizacji przywiązujemy ogromną wagę do innowacji, które są kluczem do szybkiego rozwoju gospodarczego. Jednocześnie od lat konsekwentnie się doskonalimy, ponieważ wiemy, że dzięki ciągłemu rozwojowi i zdobywaniu nowych kompetencji lepiej odpowiadamy na potrzeby naszych Partnerów w biznesie.
W tym celu wnikliwie obserwujemy i reagujemy na zmiany zachodzące w świecie nauki, biznesu, samorządu. Stale rozwijamy nowe obszary działalności, tworzymy nowe produkty i usługi, udoskonalamy istniejące. W profesjonalny sposób wspieramy inteligentny rozwój współpracujących z nami organizacji.
Czerpiemy z doświadczenia naszych partnerów – interakcje napędzają nas do działania!
KAŻDY ROK W CENTRUM TO: 

% corcznego wzrostu

Podmiotów

Publikacji

Uczestników konferencji

REKOMENDACJE

  • (...) Państwa obrady, skupiające przedsiębiorców, naukowców i samorządowców, są bardzo cennym przedsięwzięciem. Pozwalają na wymianę doświadczeń i koncepcji, a przede wszystkim przyczyniają się do stworzenie efektu synergii we współpracy tych ważnych środowisk.(...)"
    Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Andrzej Duda
  • "(...) Jestem przekonana, że przyznawanie Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju przyczyni się w istotnym stopniu do podniesienia świadomości wielu środowisk naukowych, biznesowych i samorządowych w obszarze inteligentnych specjalizacji oraz komercjalizacji dokonań naukowo-technicznych. Inicjatywa ta niewątpliwie służy podkreśleniu kluczowej roli nowatorskich rozwiązań w życiu gospodarczym i społecznym.(...)"
    Prezes Urzędu Patentowego RP, dr Alicja Adamczak
  • (...) II Forum Inteligentnego Rozwoju to znakomita okazja by porozmawiać, jak sprawić by biznes, nauka i samorząd mogły wspólnie i w kooperacji przynosić wymierne skutki polskiej gospodarce.(...)"
    Poseł Parlamentu Europejskiego, prof. Jerzy Buzek

Zainteresowały Cię nasze możliwości?


Spotkajmy się – Centrum Inteligentnego Rozwoju jest w środku Twojej Organizacji