Bilingual
Future
Forum

Wspólny język
Wspólna przyszłość
Wspólny świat

Bilingual Future Forum to wydarzenie gromadzące uczestników wokół tematu dwujęzyczności i powiązanych z nią badań, doświadczeń, narzędzi i procesów.

Trzy kategorie starannie dobranych paneli dyskusyjnych i prelekcji pozwolą przyjrzeć się szerokiej perspektywie zagadnienia,
a towarzyszące warsztaty, konsultacje i pokazy pomogą znaleźć najlepsze rozwiązania wspierające rozwój dwujęzycznego społeczeństwa.

Najwyższa wartość merytoryczna połączona z otwartością na innowacyjne rozwiązania wspierane dotychczasową praktyką to charakterystyka tego eventu zrzeszającego przedstawicieli władz samorządowych, dyrektorów placówek oświatowych i naukowców.

Kim są osoby biorące udział w Forum?

  • Włodarze gmin i powiatów
  • Marszałkowie województw
  • Naczelnicy wydziałów oświaty
  • Dyrektorzy placówek żłobkowych, przedszkolnych i szkół podstawowych
  • Pracownicy naukowi wydziałów lingwistycznych i filologicznych

O czym będziemy rozmawiać

 

• Wychowanie w dwujęzyczności

• Naukowe opracowania dotyczące dwujęzyczności

• Wyzwania współczesnej edukacji

• Kryzys kadrowy wśród pracowników oświaty

• Sposoby finansowania innowacji pedagogicznych

• Promocja JST

• Wsparcie młodych obywateli

• Technologie XXI wieku

Zainteresowały Cię nasze możliwości?

Spotkajmy się w działaniu!

Wspólnie wypracujemy zakres świadczeń, który w pełni zrealizuje cele
komunikacyjne i promocyjne twojej marki, projektu i organizacji!