#ForumInteligentnegoRozwoju

12 gwiazdek na błękitnym tle flagi Unii Europejskiej symbolizuje jedność, solidarność i harmonię między narodami Europy. Podobnymi wartościami w podejściu do innowacji na różnych płaszczyznach naszej gospodarki kierują się organizatorzy Forum Inteligentnego Rozwoju.

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce objęło Patronatem Honorowym 8. Edycję Forum Inteligentnego Rozwoju.

KE w Polsce współpracuje z polskim rządem, instytucjami, organizacjami, mediami i obywatelami. Dla nas jako organizatorów

#ForumInteligentnegoRozwoju to ogromna nobilitacja. Przedstawicielstwo KE w Polsce spełnia swoje role:

– m.in.  współpracuje z obywatelami, środowiskami akademickimi, społeczeństwem obywatelskim, partnerami społecznymi i innymi zainteresowanymi stronami oraz organizacjami działań komunikacyjnych, dialogu i innych działań informacyjnych na temat priorytetów i polityk UE, w sprawie przyszłości Europy.

– wyraża stanowiska Komisji w Polsce, utrzymywania bezpośrednich kontaktów z przedstawicielami środków masowego przekazu na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym i oferowania im usług prasowych i medialnych oraz aktywnego zaangażowania w mediach społecznościowych – w celu przekazywania informacji o UE;

Przedstawicielstwo realizuje działania podejmowane przez Punkty Informacji Europejskiej Europe Direct, które przekazują obywatelom informację i zapewniają komunikację z nimi na szczeblu regionalnym i lokalnym w całej Unii Europejskiej.

Dyrektorem Przedstawicielstwa (p.o.) Acting Head of the Representation jest dr Marzena Guz-Vetter. Przez pewien czas była zastępcą. Później podjęła pracę w Dyrekcji Generalnej ds. Komunikacji Komisji Europejskiej, następnie została rzecznikiem prasowym przedstawicielstwa KE. W 2022 ponownie objęła kierownictwo nad Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce.

Zapraszamy na 8. Forum Inteligentnego Rozwoju Uniejów 2023. www.irforum.pl