Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju, Naukowiec Przyszłości oraz R&D Impact ponownie zostaną wręczone innowatorom.

W trakcie Forum Inteligentnego Rozwoju od lat nagradzamy pionierów i innowatorów, których nietuzinkowe pomysły i rozwiązania zmieniają nasze życie na lepsze.

Wyjątkowe nagrody, jakimi są Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju, Naukowiec Przyszłości oraz R&D Impact trafią w tym roku do laureatów aż dwukrotnie – w trakcie 9. edycji FIR oraz 21-22 listopada, podczas jubileuszowej, 10. odsłony kongresu w Uniejowie.

Kogo nagradzamy?

Innowatorów, pionierów i wizjonerów, których dokonania realnie wpływają na poprawę naszego codziennego życia. Doceniamy ścisłą współpracę pomiędzy światem nauki, biznesem a samorządem. Promujemy i honorujemy tych, którzy swoją działalnością zasługują na rozgłos.

Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju

Celem nagrody jest popularyzowanie innowacji, nowatorskich inwestycji, a także prospołecznego sposobu myślenia autorów czy beneficjentów przedsięwzięć, które trwają lub już się zakończyły.

Statuetką i certyfikatem nagradzamy organizacje wpisujące się swoją pracą w definicję inteligentnego rozwoju, rozumianego jako wprowadzanie innowacji opartych na wiedzy, przy jednoczesnej aktywnej promocji i komunikacji swojej działalności wśród całego społeczeństwa.

Wyróżnieni nagrodą są ambasadorami proinnowacyjnego i prospołecznego sposobu myślenia.

W tym roku wprowadzamy także całkiem nową kategorię „Rozwój globalny – wizytówka Polski”, w ramach której uhonorujemy wyróżniających się polskich eksporterów.

Możesz zgłosić swoją kandydaturę wypełniając Ankietę i odsyłając ją na adres kontakt@pnir.pl.

Naukowiec Przyszłości

Misją nagrody jest wyróżnianie przedstawicieli środowiska naukowego, którzy dążą do wykorzystania swoich badań w praktyce gospodarczej, dla dobra społeczeństwa i na rzecz inteligentnego rozwoju.

Nagroda jest formą docenienia pracy zarówno doświadczonego Naukowca, jak i Naukowca będącego na początku swojej kariery. Ma służyć budowaniu, wzmacnianiu marki Laureatów nagrody oraz upowszechnianiu i promowaniu wśród opinii publicznej wyników ich dotychczasowych badań i innowacyjnego sposobu myślenia.

Możesz zgłosić swoją kandydaturę wypełniając Ankietę i odsyłając ją na adres biuro@ircentrum.pl.

R&D Impact

Cele Nagrody skupiają się na wyróżnieniu oraz popularyzacji organizacji, które już realnie wpływają na życie społeczno-gospodarcze przez rozwiązania powstałe w wyniku prac badawczo rozwojowych, które z sukcesem zostały wprowadzone na rynek i na nim funkcjonują. Wpływ jest pielęgnowany dodatkowo w ramach działań promocyjnych wśród całego społeczeństwa.

Swoją kandydaturę zgłosisz wypełniając Ankietę i odsyłając ją na adres biuro@ircentrum.pl.

Masz pytania?

Odbierz nagrodę z rąk gwiazdy wieczoru, Macieja Kurzajewskiego!
Stań się częścią Forum Inteligentnego Rozwoju!

Skontaktuj się z nami!
Zadzwoń tel.: +48 32 307 22 42