Partnerstwo Izby gospodarczej

Ekspercka wiedza Doroty Morki na temat ekspansji krajowych przedsiębiorstw za granicą na Forum Inteligentnego Rozwoju o przyszłości polskich innowacji

Uczestniczką debaty otwierającej 9. edycję Forum Inteligentnego Rozwoju będzie Dorota Morka – Prezeska Zarządu Polsko-Norweskiej Izby Gospodarczej. Ekspercka wiedza prelegentki na temat prowadzenia ekspansji krajowych przedsiębiorstw za granicą wpisuje się zarówno w tematykę Forum i debaty o przyszłości polskich innowacji, jak i znakomicie koresponduje z miejscem organizacji wydarzenia. Gdańsk jest w końcu od stuleci polskim gospodarczym oknem na świat – w szczególności na rynki krajów skandynawskich.

Z wiedzą ekspertską i wieloletnim doświadczeniem

Polsko-Norweska Izba Gospodarcza jest niezależną organizacją samorządu gospodarczego o charakterze non-profit, powołaną dla ochrony i reprezentowania interesów gospodarczych zrzeszonych w niej przedsiębiorców, a także stymulowania współpracy handlowej pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Królestwem Norwegii. Dorota Morka od 2019 roku stoi na czele Izby.

Współpraca z instytucjami wspierającymi rozwój polskiego biznesu na rynkach zagranicznych podczas FIR

W ramach Forum Inteligentnego Rozwoju współpracujemy z wieloma instytucjami wpierającymi rozwój polskiego biznesu na rynkach zagranicznych. Pragniemy przy tej okazji ogłosić, że w ramach nadchodzących dwóch edycji Forum nawiązaliśmy współpracę również z Polsko-Słowacką Izbą Przemysłowo-Handlową oraz Francusko-Polską Izbą Gospodarczą.