Jesteśmy dumni z faktu, że nasze wydarzenie po raz kolejny zostało docenione i jest wspierane przez administrację rządową. Bardzo cieszy nas fakt, że wartość merytoryczna naszego wydarzenia jest zbieżna z działaniami Ministerstwa. Prezentujemy najważniejsze z nich:

Ministerstwo Edukacji i Nauki odpowiada za prowadzenie polityki państwa w obszarze oświaty i wychowania oraz nauki i szkolnictwa wyższego.

„Tworzymy i realizujemy programy edukacyjne oraz naukowe dostosowane do wyzwań współczesnego świata i zmieniającej się rzeczywistości. Naszym celem jest budowanie nowoczesnej szkoły, rozwijanie kompetencji przyszłości oraz zapewnienie wszystkim uczniom równego dostępu do edukacji wysokiej jakości. Dbamy o innowacyjny rozwój polskiej nauki i jej aktywną współpracę z gospodarką. Wspieramy naukowców w dążeniu do doskonałości naukowej, w rozwoju ich karier i prowadzeniu nowatorskich badań.”

Dlaczego Minister Edukacji i Nauki zdecydował się objąć patronatem honorowym 8. Forum Inteligentnego Rozwoju Uniejów 2023? Przedstawiamy uzasadnienie decyzji Pana Ministra:

,,Forum jest kongresem projektów przyszłości – na konferencjach branżowych zostaną zaprezentowane projekty B+R oraz innowacje polskich naukowców i innowatorów. Wydarzenie stworzy możliwość identyfikacji możliwości komercyjnego wykorzystania wyników badań, wiedzy, technologii oraz kompetencji innowatorów. Będzie sprzyjało również identyfikacji i dyskusji na temat wzajemnych potrzeb oraz oczekiwań środowiska biznesowego, samorządowego, naukowego i społecznego.”

Dziękujemy za merytoryczne wsparcie, które niewątpliwie przyczyni się do kolejnego sukcesu Forum Inteligentnego Rozwoju!

Zapraszamy na 8. Forum Inteligentnego Rozwoju Uniejów 2023. www.irforum.pl