Bilingual Future Forum, którego organizatorem jest Centrum Inteligentnego Rozwoju, przyciągnęło do Uniejowa kilkaset przedstawicieli świata edukacji, samorządu i biznesu kilkuset gości z Polski i Europy. Na kilkunastu panelach, prelekcjach i power speechach uczestnicy Forum dyskutowali na tematy związane z dwujęzyczną edukacją, rozwojem technologii wspierającej naukę języków obcych wśród dzieci w wieku wczesnoszkolnym, rolę projektów badawczo-rozwojowych w tworzeniu innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie metod nauczania i korzyściach – zarówno socjalno-społecznych, jak i ekonomicznych – związanych z powszechną dwujęzycznością. Uczestnicy mieli również okazję wziąć udział w certyfikowanych warsztatach „Uczysz się ty, uczę się ja”, ukazujących praktyczne metody wdrożenia dwujęzyczności w pracy nauczyciela przedszkolnego.

Bilingual Future Forum to wydarzenie gromadzące uczestników wokół tematu dwujęzyczności i powiązanych z nią badań, doświadczeń, narzędzi i procesów. Pomysł zakiełkował podczas 7. Edycji Forum Inteligentnego Rozwoju. Jako organizator wydarzenia mamy nadzieję, że wydarzenie w kolejnych latach otworzy drogę do systemu ogólnopolskiego, którą niewątpliwie jest powszechna dwujęzyczność.

Najwyższa wartość merytoryczna połączona z otwartością na innowacyjne rozwiązania wspierane dotychczasową praktyką to charakterystyka tego eventu zrzeszającego przedstawicieli władz samorządowych, dyrektorów placówek oświatowych i naukowców.
Wydarzenie zakończyło się uroczystą galą, podsumowującą dokonania związane z promowaniem idei powszechnej dwujęzyczności i zmianą paradygmatu myślenia o edukacji językowej. W trakcie gali wręczone zostały statuetki Ambasadora Dwujęzyczności, będące formą uhonorowania najbardziej zasłużonych w temacie promocji idei dwujęzyczności osób, instytucji i samorządów. Forum zwieńczyło Networking Night – czas luźnych spotkań uczestników wydarzenia, a także niepowtarzalna okazja do nawiązania nowych kontaktów biznesowych.

Zapraszamy na 8. Forum Inteligentnego Rozwoju Uniejów 2023. www.irforum.pl