Partnerzy Forum Inteligentnego Rozwoju – Siła polskich małych i średnich przedsiębiorców

Nasi partnerzy podczas Forum Inteligentnego Rozwoju to organizacje reprezentujące i wspierające polskich małych i średnich przedsiębiorców, takie jak Izby Gospodarcze, regionalne Klastry i ogólnokrajowe stowarzyszenia.

Wspierające organizacje na rzecz innowacyjności i rozwoju biznesu

Śląski Klaster NANO
Misją Klastra jest stworzenie platformy współpracy przedsiębiorców, instytucji naukowych, administracji publicznej i organizacji wsparcia biznesu na rzecz zwiększenia znaczenia nanotechnologii w kształtowaniu przyszłego wymiaru gospodarczego i innowacyjnego Śląska.

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej
Najstarsza organizacja zrzeszająca pracodawców. Działa od 1989 roku. Reprezentuje producentów, przedsiębiorców, pracodawców, inwestorów i innowatorów. Za cel stawia tworzenie państwa przyjaznego pracodawcom, ale w poszanowaniu praw pracowniczych. Aktywnie działam w pracach Rady Dialogu Społecznego. Jako organizacja reprezentatywna ma możliwość wpływu na stanowienie dobrego prawa w Polsce. Przedstawiciele organizacji są wszędzie tam, gdzie dzieje się coś ważnego dla biznesu, a także pracodawców.

Warszawska Izba Gospodarcza
Wspieram rozwój przedsiębiorczości, poprzez aktywne uczestnictwo w procesie budowy silnego samorządu gospodarczego, działającego na rzecz budowy konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki w naszym regionie i kraju.

Warszawska Izba Gospodarcza od 1990 roku buduje w regionie silny samorząd gospodarczy, w celu godnego reprezentowania interesów zrzeszonych przedsiębiorców. Wspiera zrzeszone firmy w ich dążeniach do wzrostu konkurencyjności na rynku globalnym.

Klaster LifeScience Kraków
Powstał w 2006 r. jako sieć współpracy instytucji i firm z makroregionu Polski Południowej, które połączyły wspólne cele i wizja rozwoju ekosystemu innowacji w obszarze biotechnologii i life science:
– Tworzenie sieci współpracy w obszarze Life Science, umożliwiającej efektywne połączenie i wykorzystanie istniejącego w tym obszarze potencjału osób, przedsiębiorstw, uczelni wyższych, jednostek naukowo-badawczych, instytucji otoczenia biznesu oraz władz lokalnych i regionalnych.
– Wspieranie przedsiębiorczości i innowacyjności w obszarze life science oraz tworzenie warunków dla skutecznej komercjalizacji wyników prac badawczych i rozwojowych.
– Łączenie i rozwijanie zasobów oraz kompetencji z obszaru life science w celu efektywnego wykorzystywania zarówno istniejących możliwości, jak i szans związanych z rozwojem innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy.

Przedsiębiorcy@EU
Magazyn w wersji papierowej jest kwartalnikiem, a w wersji online portalem, na którym codziennie staramy się zamieszczać nowe wiadomości. Jest skierowany do ludzi biznesu, reprezentujących zarówno małe, średnie, jak i duże przedsiębiorstwa. Ich właścicieli i managerów. A także przedstawicieli wolnych zawodów, prawników, lekarzy, architektów, jak i artystów, bo oni też dziś są przedsiębiorcami i parterami.

Wspólni partnerzy, wspólne cele: rozwój gospodarczy i społeczny

Dzięki ich zaangażowaniu i wsparciu, polskie firmy mogą rozwijać się, tworząc innowacje i budując silne relacje w biznesie. Wspólnie dążymy do integracji środowiska innowatorów i z niecierpliwością oczekujemy na kolejne sukcesy i wspólne osiągnięcia w przyszłości.

Partnerstwo dla innowacji

Łącząc siły dla przyszłych sukcesów. Jesteśmy pewni, że nasza współpraca przyniesie obopólne korzyści i doprowadzi do dalszego rozwoju gospodarczego i społecznego.

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami!
Zadzwoń tel.: +48 32 307 22 42