Dzięki ponad 100 letniej  działalności Urzędu Patentowego  oraz wsparciu Centrum Inteligentnego Rozwoju uda się odtworzyć nowatorskie i rewolucyjne urządzenie. Smaku całej historii dodaje nazwisko twórcy wynalazku. To Prezydent RP w latach 1926-1939 prof. Ignacy Mościcki.

Mowa o jednym z pierwszych w historii urządzeniu do oczyszczania powietrza wewnątrz budynków, w tym pierwszym na świecie umożliwiającym oczyszczanie powietrza ze smogu. Urząd Patentowy RP, troszczy się o własność przemysłową już od ponad 100 lat. W 1932 roku udzielono patentu na urządzenie pomysłu Profesora Mościckiego. Maszyna powstała z myślą o chorobie oddechowej Marszałka Józefa Piłsudzkiego. Mościcki chciał, żeby marszałek mógł korzystać z czystego, górskiego powietrza nie wyjeżdżają z Warszawy.

Centrum Inteligentnego Rozwoju zaangażowało się w rekonstrukcje unikatowego urządzenia. Wynalazek odtwarzany jest pod auspicjami Urzędu Patentowego RP. Zrekonstruowane urządzenie stanie w Zamku Królewskim w Warszawie i będzie jednym z elementów odtwarzanego gabinetu Prezydenta Mościckiego.