Forum Inteligentnego Rozwoju to unikatowy kongres projektów przyszłości, traktujący o wszystkich etapach drogi powstawania innowacji dla rozwoju gospodarki i poprawy jakości życia społeczeństwa. Wydarzenie skupiające co
roku (od 2016 r.) kilkuset innowatorów jest miejscem kilkudniowej dyskusji o efektywnej współpracy na tej wyboistej drodze.

Teraz jednak przyszedł czas na pójście krok dalej. Misja i cele FIR są tak istotne, że zdaniem Fundatorów Fundacji i środowiska uczestników FIR warto je realizować przez cały rok w ramach wielu cennych inicjatyw.

Ta decyzja podjęta na początku 2021 r. zaowocowała ustanowieniem aktu fundacyjnego w formie aktu notarialnego, a Fundatorami fundacji zostały: Centrum Inteligentnego Rozwoju i Eurokreator – organizacje, które mają bardzo duże doświadczenie w efektywnej
współpracy na rzez rozwoju nauki, edukacji i gospodarki.

Cele Fundacji z pełną intensywności i wsparciem wielu środowisk będą realizowane od 2022 r., a o wszystkich inicjatywach będziemy informować na bieżąco.